TROX KS FILTER S.R.O.

HLAVNÍ ČINNOSTI

Vývoj, výroba a dodávky vzduchových filtrů atmosférického prachu v následujícím sortimentu:

  Filtry a filtrační zařízení:

  • kapsové filtry dle ISO 16890
  • filtrační média v rolích a libovolných přířezech 
  • filtrační média a speciální filtry pro lakovny a stříkací boxy
  • rámečkové filtry ze syntetických i skelných vláken
  • rámečkové filtry KS-PR s výměnným filtračním médiem
  • antistatické filtry KS-PAK-AST s certifikátem
  • rámečkové filtry pro záchyt plynných škodlivin KS CARB
  • kompaktní filtry KS-FP pro vysoké průtoky 
  • dvoufázová kombinace filtrů pro odloučení jemného prachu a škodlivých plynů
  • kompaktní filtry pro plynové turbíny
  • HEPA a ULPA filtry pro mikročástice 
  • kovové filtrační články pro odloučení tukové a olejové mlhy
  • drátěné a plošné filtry pro klimatizační jednotky
  • adsorpční filtry s aktivním uhlím
  • filtrační jednotky do potrubí
  • aktivní uhlí (impregnované, neimpregnované) pro záchyt škodlivin ze vzduchu


  Dodávky a montáže:

  • koncových elementů pro čisté prostory
  • tlakových přívodních stropů pro čisté prostory
  • speciálních vícestupňových filtračních zařízení
  • manometrů pro měření tlakové ztráty na filtrech
  • klimatizace a vzduchotechniky včetně projektové dokumentace, zaregulování a uvedení do provozu

     

  Rekonstrukce:

  • celkové rekonstrukce filtračních systémů a filtračních sekcí klimajednotek
  • rekonstrukce filtračních systémů lakoven a stříkacích boxů
  • optimalizace při rekonstrukcí klimatizačního a chladícího zařízení

  Zabezpečení servisních prací:

  • výměny filtrů u zákazníka
  • čištění filtračních a ventilátorových komor
  • osazení jednotek novými filtry
  • odvoz a ekologická likvidace použitých filtrů
  • manipulace a nakládání s nebezpečnými odpady
  • reaktivace nasyceného aktivního uhlí
  • výměny aktivního uhlí ve všech filtračních systémech
  • smluvní servis a služby v čistých prostorech, validace, autorizované měření čistoty prostoru laserovým počítačem částic
  • dodávky výrobků vlastní dopravou
  • smluvní servis a pravidelná celková údržba VZT a klimatizace


  PROJEKT: KS KLIMA-SERVICE A.S. - IMPLEMENTACE GENDEROVÉHO AUDITU

  Reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010551

  Popis projektu:

  V období od 1.6.2019 do 30.5.2021 probíhá ve společnosti projekt s názvem KS KLIMA-SERVICE a.s. - Implementace genderového auditu.

  Finanční podpora EU bude poskytnuta ve výši cca 1 803 680,87Kč.

  Genderový re-audit
  Etický kodex

  ​Certifikáty

  Naše vzduchové filtry jsou navrženy a vyráběny s hlavním cílem zajištění čistého vzduchu nejefektivnějším způsobem, za konkurenční cenu a s minimálním dopadem na životní prostředí. Součástí naší firemní filosofie je poskytnout zákazníkovi kompletní péči také o použité filtry. Provádíme ekologickou likvidaci použitých filtrů skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách odpadu.
  production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

  Sdílet stránku

  Doporučit tuto stránku

  Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

  Pole označená (*) jsou povinná.

  Sdílet stránku

  Děkujeme za doporučení!

  Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


  Kontakt

  Jsme tu pro vás

  Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
  Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

  Pole označená (*) jsou povinná.

  Kontakt

  Děkujeme vám za zprávu!

  Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
  Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
  Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

  Kontakt

  Jsme tu pro vás

  Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
  Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

  Attachment (max. 10MB)

  Pole označená (*) jsou povinná.

  Kontakt

  Děkujeme vám za zprávu!

  Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
  Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
  Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112