Odpovědnosti

Prohlášení firmy TROX GROUP týkající se autorských práv,  2008

Svolení k používání, kopírování a šíření dokumentace zveřejněné na tomto celosvětovém webovém serveru firmou TROX se uděluje za následujících podmínek: každá kopie musí obsahovat plné znění prohlášení o autorských právech. Žádná část této dokumentace se nesmí používat pro komerční účely; dokumentace je určena výhradně pro poskytování informací v rámci organizace.

Všechny informace zveřejněné na tomto celosvětovém webovém serveru jsou určeny pouze pro informační účely a nezahrnují žádný druh záručního prohlášení, a to ani výslovně, ani implicitně. To se vztahuje také na záruky vhodnosti pro běžné používání, používání pro zvláštní účel nebo ze zákona – platnost však není omezena pouze na toto. Tato dokumentace firmy TROX může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Firma TROX může příležitostně všechny a jakékoliv obsažené informace měnit nebo doplňovat.

Odmítnutí

Nákup zboží a služeb podléhá standardním podmínkám firmy TROX GROUP.

Záruky se vztahují pouze na konkrétní smlouvy mezi zákazníky a firmou. Informace uvedené v této dokumentaci slouží pouze pro všeobecné informační účely. Tyto informace nejsou určeny k tomu, aby zaručovaly jakékoliv konkrétní vlastnosti výrobků nebo jejich vhodnost pro konkrétní účely používání. Jsou určeny k tomu, aby sloužily pouze jako všeobecné informace. Vyobrazené výrobky a systémy jsou určeny pouze k tomu, aby ukazovaly možné alternativy výrobků. Obrázky mohou také ukazovat výrobky a systémy, které byly speciálně upraveny podle konkrétních požadavků zákazníků a jsou k dispozici pouze v této formě jako konkrétní řešení pro určité zákazníky. Některé výrobky a systémy uvedené v této dokumentaci mohou být vybaveny speciálním zařízením, které je k dispozici pouze za příplatek.

Informace týkající se rozsahu dodávky, vzhledu, účinnosti i hmotnosti a rozměrů platí v době zveřejnění této dokumentace a podléhají změnám, které mohou být provedeny kdykoliv. Všechna předcházející vydání jsou tímto nahrazena.

Poznámky

Tento obsah webové stránky je optimalizován pro prohlížeče Internet Explorers 6.x / 7.x (ext. odkaz) nebo Mozilla Firefox 3.x (ext. odkaz) a rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů.

Pro používání některých stránek budete potřebovat doplňkový software: Acrobat Reader (ext. odkaz) nebo Macromedia Flash (ext. odkaz).

Další informace o těchto výrobcích, které jsou k dispozici zdarma, nebo o aktualizovaných verzích programů můžete získat na webových stránkách dodavatelů. Prosíme, použijte uvedené odkazy.

Implementace

Pokud se týká informací o těchto webových stránkách nebo o technické podpoře, obraťte se na našeho webmastera. Systém řízení obsahu: Infopark CMS Fiona

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112