SERVIS

Jsme zde proto, abychom Vám mohli poskytnout jak technické poradenství, tak i zajištění správného fungování našich komponentů a systémů.


servis a montáže

SPOLEČNOST TROX KS FILTER S.R.O. ZAJIŠŤUJE SERVISNÍ SLUŽBY

Profylaktické kontroly VZT – jedná se o preventivní úkon, který má za úkol zvýšit spolehlivost provozu zdroje, snížit poruchovost a předvídat možné poruchy.

Kontrola klínových řemenů, kontrola částí a součástí hnacího agregátu zařízení – neporušenost oběžného kola, ložisek, částí motoru, kontrola izolátorů chvění – jejich funkčnost neporušenost, kontrola topného registru – těsnost, unik média – voda, pára, kontrola skeletu zařízení popř. dotažení uvolněných šroubových spojů,kontrola – funkčnost snímačů tl. diference – doplnění chybějící kontrastní kapaliny, kontrola tlumících dilatačních vložek – jejich neporušenost, těsnost celého systému VZT a odstranění závad shora uvedené položek, výměna filtračních vložek spojené s ekologickou likvidací a odvozem použitých filtrů.

Kontroly PPK – revize, opravy, servis veškerých VZT protipožárních klapek, včetně záznamu revize, popř. založení nové revizní knihy

Měření hluku – veškeré požadavky v oblasti měření hluku na zařízení VZT včetně zpracování protokolů a návrhů opatření k nápravě

Průmyslová filtrace – veškeré služby v oblasti průmyslové filtrace, dodávek náhradních filtrů, údržba, servis, revize zařízení, zpracování návrhu optimalizace filtrace, projektové pracování požadavku, analýzy vzniklých závad, revize protipožárních systémů

Filtrace škodlivin s AU – servis a údržba zařízení filtrace s aktivním uhlím, výměny filtrů, pneumatická přeprava aktivního uhlí ve speciálních filtračních zařízeních, zásobnících s násypem aktivního uhlí, dodávka nové náplně, ekologická likvidace a odvoz použitého aktivního uhlí včetně předávacích protokolů.

Čisté prostory – výměny HEPA, dezinfekce VZT, potrubních rozvodů a laminárních stropů, validace dle požadavku, zpracování předávacích protokolů, zpracování a návrhy realizace čistých prostor, poradenství v oblasti čistých prostor.

Chlazení, vlhčení a odvlhčení – veškerá činnost v oblasti servisu chlazení vzduchotechniky, revize chlazení, opravy těsnosti, doplnění chladiva, montáže nových zařízení, projektové zpracování, návrhy realizace. Opravy a údržba odvlhčovacích a vlhčících zařízení.

MaR – měření a regulace – pravidelný servis a údržba, opravy stávajících systémů, rekonstrukce MaR na klíč od zpracování projektové dokumentace po vlastní realizaci Filter management lakoven – měření průtoků vzduchu, monitorování směru průtoků, měření rychlosti proudění vzduchu, měření velikosti částic, optimalizace filtrace, zpracování protokolů měření, zajištění laboratorního rozboru závad lakovaných povrchů, monitorování vzniku možných příčin s návrhem opatření k nápravě.Servisní kontaktní formulář
Online hlášení o závadě

Naše služby pro Vás MONTÁŽ/SERVIS

Naše služby pro Vás

MONTÁŽ/SERVIS

Servisně-montážní úsek zabezpečuje dodávku VZT na klíč. Poskytuje servisní činnost na stávající VZT v rámci pravidelných výměn a odbornou pomoc našeho technika.

Komplexní služby zahrnují:

Kontrola mechanických částí. Kontrola pružných uložení a napojení jednotek. Kontrola klínových řemenů, eventuální výměna. Kontrola ložisek uložení ventilátorů. Kontrola ventilátorů (soustrojí). Mechanická kontrola uzavíracích a regulačních klapek VZT jednotek Kontrola rekuperace, topných a chladících výměníků. Demontáž filtrů, vyčistění jednotek a opětovná montáž čistých nových filtrů

více

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112