Kontrolní seznam pro čističky vzduchu

Na co byste si měli dát pozor před nákupem. 

Proč HEPA filtry představují standard?

HEPA („High Efficiency Particulate Air“, tj. účinná filtrace vzduchových částic) filtry jsou osvědčené a léty prověřené. Jejich účinek je popsán v mezinárodně uznávaných normách. Jsou pro ně stanoveny zkušební postupy. 

Účinnost separace se během provozu stabilně zvyšuje a funkce vlastně nemůže selhat, protože filtr je pevné mechanické těleso. HEPA filtry jsou výrazně energeticky účinnější než jiné technologie. 

HEPA filtr společnosti TROX je vyroben z materiálů, které lze jednoduše vyhodit do komunálního odpadu. Může sloužit několik let, aniž by ztrácel účinnost. 

Norma VDI 6022 z hygienických důvodů doporučuje výměnu hlavního filtru až po zhruba dvou letech. V mnoha aplikacích lze však HEPA filtry používat mnohem déle.

TROX AIR PURIFIER - minimalizované riziko infekce - CZ

H13 nebo H14: Které filtry jsou lepší?

HEPA filtry s filtrační třídou H13 jsou ideální pro čištění interiérového vzduchu. Používají se standardně v operačních sálech nebo čistých prostorách (např. při výrobě mikročipů) a spolehlivě z interiérového vzduchu odfiltrují 99,95 % všech aerosolů obsahujících viry, a to i při vysokých rychlostech výměny vzduchu. 

Filtry H14 dosahují účinnosti 99,995 %, ale zároveň mají téměř dvojnásobnou spotřebu energie ve srovnání s filtrem H13. Filtry H14 mají navíc v běžných nelékařských aplikacích jen minimální výhodu.

TROX AIR PURIFIER - extrémně odolný filtr - CZ

Jak hlučná je interiérová čistička vzduchu?

Ne všichni výrobci poskytují dostatečné informace o hladině hluku jejich jednotky. Aby byly poskytnuty smysluplné informace, hladina hluku musí být vždy vyjádřena jako akustický výkon nebo akustický tlak. 

Akustický tlak vyžaduje zahrnutí příslušného útlumu místnosti, což závisí na dané místnosti. Kromě toho údaje o hluku vždy závisí na objemu vzduchu a velmi se liší dle úrovně výkonu, na které jednotka pracuje.

 Vždy se ujistěte, že informace o hluku a objemovém průtoku vyhovují vašim požadavkům. 

Dále zkontrolujte, zda je jednotka dostatečně tichá pro vaši aplikaci i na vyšších úrovních výkonu.

TROX AIR PURIFIER - tichý provoz - CZ

Co je špatné na menších jednotkách? 

Menší jednotka vypouští čistý vzduch na úrovni těla nebo hlavy, a tím vzniká průvan. 

Pokud se v tomto proudu vzduchu nachází nakažená osoba, viry se mohou šířit tímto proudem vyčištěného vzduchu po místnosti. 

Další nevýhodou kompaktních jednotek je, že jednotlivé komponenty jsou vtěsnané do menšího prostoru. Filtry mají menší plochu, a musí tak být měněny častěji.

Menší provedení čističky představuje také pomalejší výměnu vzduchu. Kompaktní čističky vzduchu jsou proto vhodné pouze pro velmi malé místnosti. Ve většině případů mají také nedostatečnou zvukovou izolaci, a mohou tak být hlučné.

TROX AIR PURIFIER - bezpečná distribuce vzduchu - CZ

Proč neničit viry UV zářením?

Někteří jiní výrobci používají technologie jako je UV záření k neutralizaci virů ve filtru. Tyto procesy nebyly v normálních aplikacích příliš testovány. Často neexistují žádné standardní zkušební postupy, pomocí nichž lze vyhodnotit účinek na různé částice. 

V závislosti na technologii mohou vznikat odpadní produkty, které se mohou vzduchem vracet do místnosti a být škodlivé pro člověka. Navíc musí být funkce neustále monitorována, protože například UV lampy mají mnohem kratší životnost než HEPA filtr. 

UV lampy obvykle obsahují rtuť a musí se likvidovat odděleně. Spotřeba energie bývá vyšší než u HEPA filtru. A co víc, ultrafialové záření požadované intenzity je pro člověka škodlivé. Při navrhování jednotky je proto třeba přijmout příslušná bezpečnostní opatření.

Je nutno viry ve filtru neutralizovat?

Viry jsou bezpečně zachyceny ve filtru. Odborníci zjistili, že patogen COVID-19 zůstává aktivní na površích maximálně 4 dny, a to i za ideálních podmínek pro viry. 

Stejně jako na jakémkoliv jiném povrchu v místnosti. Sáhnutí na filtr proto není o nic nebezpečnější než použití kliky dveří nebo vodního kohoutku.

Na rozdíl od jiných výrobců se proto vyhýbáme zbytečnému kroku neutralizace virů ve filtru, např. zahřátím nebo UV zářením.  

Tyto procesy spotřebovávají další energii a jejich účinek navíc nelze jasně prokázat. Proto žádná uznávaná asociace nevydala doporučení k používání těchto technologií ve vzduchotechnice. 

TROX AIR PURIFIER - minimalizované riziko infekce - CZ
Požadavek na cenovou nabídku

* povinné
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112