Čištění vzduchu, nebo čerstvý vzduch? | TROX KSFilter

Čištění vzduchu, nebo čerstvý vzduch?

Jak nejlépe odstranit aerosoly obsahující viry?

Aerosoly: hlavní přenašeč koronaviru

Když lidé dýchají nebo mluví v uzavřených místnostech, ve vzduchu se hromadí drobné částečky kapaliny zvané aerosoly. Tyto aerosoly mohou poté přenášet viry. Podle Institutu Roberta Kocha se jedná o hlavní přenašeče viru COVID-19, protože kapalné částice obsahující viry mohou zůstat v interiérovém vzduchu celé hodiny. Co ale nejlépe pomáhá proti této koncentraci virů v uzavřených místnostech?

Co se děje v uzavřených místnostech bez větrání?

Aerosoly se za krátkou dobu rozptýlí po místnosti. Pokud je někdo nakažený, koncentrace viru v místnosti neustále stoupá. Tím se zvyšuje i riziko infekce pro ostatní.

Coronavirus indoors without ventilation

Proč není větrání okny dostatečné? 

Mnoho místností má příliš málo oken na to, aby zajistily dostatečnou výměnu vzduchu.

I v ideálních konstrukčních podmínkách je ke skutečně účinné výměně vzduchu nezbytný vítr a velký teplotní rozdíl mezi vnitřním a venkovním vzduchem.

V zimě běžné větrání výrazně ovlivňuje klima v interiéru, a tedy i náklady na vytápění.

Coronavirus indoors with window ventilation

Jak mohou klimatizační systémy zvýšit riziko infekce? 

Klimatizační systémy bez čerstvého vzduchu, bez filtrů, nebo jen s nevhodnými filtry nesnižují koncentraci virů v místnosti.

Za určitých podmínek mohou i zrychlit šíření virů v prostoru prouděním vzduchu.

Jak lze snížit virovou zátěž v místnostech bez dostatečného větrání? 

Čističky vzduchu s HEPA filtry mohou značně omezit virovou zátěž při vysokých rychlostech proudění vzduchu.

Tímto však nelze regulovat klima v interiéru.

Coronavirus indoors with recirculation air unit and HEPA filter

Proč je mechanické větrání tak účinné?

Moderní ventilační systémy nepřetržitě vyměňují spotřebovaný vzduch za čerstvý. 

Virová zátěž, a tedy i riziko infekce, jsou sníženy. 


V mnoha systémech lze vlhkost a teplotu regulovat tak, aby vzniklo pohodlné klima pro lidi. 

Kromě toho nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu udržuje nežádoucí látky jako CO2 na nejnižší možné úrovni, a to má velmi pozitivní vliv na soustředění, efektivitu učení, produktivitu a zdraví.Coronavirus indoors with mechanical ventilation with 100% fresh air
Požadavek na cenovou nabídku

* povinné
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112