SPOLEČNĚ JSME TROX

zpět na přehled
datum

17.09.2021

rubrika

společnost

Otevřenost

Jsme otevření při jednání navenek i uvnitř naší společnosti. Otevřeně komunikujeme naše úspěchy i vize, předáváme si navzájem informace a poskytujeme i přijímáme zpětnou vazbu. Uvědomujeme si, že základním předpokladem pro úspěšnou rozvíjející se společnost je také být otevření inovacím a podnětům pro zlepšení. Každý má u nás možnost otevřeně projevit svůj názor a přispět tak k dosažení společných cílů nás všech. Upřímnost a otevřenost je základním stavebním kamenem dobré firemní kultury, v níž se zaměstnanci cítí bezpečně a kde se nebojí otevřeně říkat, co si skutečně myslí.


Důvěra 

Důvěra je osnovou vztahů v rámci společnosti i vůči třetím stranám. Žijeme z důvěry našich zákazníků, našich dodavatelů a obchodních partnerů. Jsme přesvědčeni, že bez ní nelze dosáhnout úspěchu. Věříme smyslu našeho podnikání a našim cílům, schopnostem a dovednostem našich zaměstnanců, respektujeme každého jednotlivce a jeho individualitu. Budování prostředí vzájemné důvěry mezi zaměstnanci jak v horizontální, tak vertikální rovině, je naším každodenním chlebem. 


Odpovědnost

Cítíme přirozenou zodpovědnost vůči našim obchodním partnerům, ale také vůči všem našim zaměstnancům, jejich rodinám a celé naší společnosti. Podporujeme zodpovědný přístup našich zaměstnanců tím, že dokážeme kvalifikovaně vyhodnotit jejich silné i slabé stránky a dokážeme je motivovat k maximálnímu výkonu. V rámci společenské odpovědnosti, která je nedílnou součástí našeho podnikání, se snažíme přispět ke zlepšení našeho okolí a životního prostředí. 

Náš den v TROX KS Filter #troxvalues


Mezinárodní den zaměstnanců TROX

Hodnoty TROX

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112