BIM

O informačním modelování budov, neboli BIM, se v poslední době stále více hovoří doma i v zahraničí. Ale co to přesně je?

Počítačem podporované interdisciplinární navrhování a projektování budov, kde všechny profese pracují na stejném datovém modelu: tím se zabývá BIM. Již v projektové fázi se vytvoří digitální model budovy. Veškerá relevantní data pro navrhování, projektování a řízení objektu jsou zahrnuta a zpřístupněna všem zapojeným stranám.

Je tedy možné simulovat celý životní cyklus budovy před zahájením výstavby objektu. Harmonogramy a náklady lze vypočítat mnohem přesněji, než tradičními plánovacími nebo projektovými postupy.

A skutečně, v mnoha zemích je BIM již povinné pro projekty ve veřejném sektoru. Skutečnost, že BIM umožňuje posouzení časových rámců a nákladu v rané fázi, je pro stále více vlastníků budov dostatečným důvodem pro to, aby podmínili přidělení kontraktů použitím BIM, zejména u velkých projektů.

Přesto různorodá a rozličná softwarová prostředí a neexistence mezinárodních norem představují pro projektanty, inženýry a dodavatele klimatizačních a vzduchotechnických systémů značný problém. Řešením je : návrhový program TROX Easy Product Finder (EPF), který poskytuje rozsáhlá produkční data pro komponenty a systémy. A navíc, jak naše internetové stránky, tak návrhový stavební software vám poskytují přístup k mnoha výrobkům TROX.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112