Dodržování předpisů a pravidel

Znalost našich hodnot

Pro úspěch skupiny TROX má zásadní význam čestné a slušné chování k našim zákazníkům, našim dodavatelům a dalším obchodním partnerům v souladu s právními předpisy a etickými zásadami.


Abychom se vyhnuli odpovědnostním rizikům v rámci státu i na mezinárodní úrovni, představenstvo a dozorčí rada společnosti zavedli Systém řízení dodržování předpisů (compliance) (CMS). Za celosvětové zavedení systému odpovídá oddělení TROX Corporate Compliance (oddělení pro dodržování předpisů a pravidel). Prohřeškům do značné míry předcházíme regulací výhod a darů, hodnocením obchodních partnerů a také pravidelným vzděláváním a kontrolami na pracovišti.


To, co chceme sdělit, lze vyjádřit takto: Nepouštíme se do takového podnikání, které by probíhalo pouze za cenu porušování právních předpisů nebo našich pravidel.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112