Absolutní filtry pro mikročástice
Absolutní filtry pro mikročástice

KS BESTFIL

ABSOLUTNÍ FILTRY PRO MIKROČÁSTICE - EPA, HEPA, ULPA

Absolutní filtry pro mikročástice KS BESTFIL ve třídách filtrace E10, H13-H14 a U15-U17 se nasazují v zařízeních přívodního, cirkulujícího a odvodního vzduchu, u kterých jsou kladeny nejvyšší požadavky na čistotu vzduchu a sterilitu.

Výhody

 • 100% vlastní výroba KS BESFIL
 • vlastní automatické skládání média s nastavitelnými parametry dle požadavků zákazníka
 • automatické utěsnění filtračního složence do rámů polyuretanovým tmelem
 • automatické nanášení těsnění na vstupní a výstupní straně filtru dle požadavku zákazníka
 • vlastní ověření bezdefektnosti a měření účinnosti na vlastním skenovacím zařízení včetně vystavení protokolu dle EN 1822:2010

Rozměry

 • šíře rámu MDF: 78, 150, 292 mm 
 • šíře rámu Al: 69, 78, 88, 117, 150, 292 mm

Konstrukce

Jako filtrační médium se nasazují papíry z jemných skelných mikrovláken, v různých stupních odloučení, resp. Penetrace. Filtrační médium je vyskládáno do složence a počtem skladů a výškou skladů optimálně dimenzováno na provozní podmínky. Separátory jsou tvořeny tavným lepidlem, čímž je dosaženo vysoké stability celého filtračního elementu. Složenec je těsně zalit polyurethanem do stabilního rámu. K bezpečnému utěsnění filtračního článku s konstrukcí uchycení je na vstupní straně filtru umístěno nekonečné těsnění.

Rám filtru, separátory, těsnění, materiál

Rám filtru

 • Standardní rám (tvrzená hydrofóbní dřevotříska MDF) dle požadavků pozink. plech, vícevrstvé dřevo, plast nebo Al či nerez. 


Separátory

 • Je použita tzv. MINIPLEAT-technika, kdy jsou separátory tvořeny tavným lepidlem upraveným následnou termickou úpravou. Ve speciálních případech je možno též použít technologii vkládaných hliníkových separátorů. 


Těsnění

 • Speciální profil z EPDM-mechové pryže s uzavřeným povrchem. Tvar a typ těsnění: ploché, půlkruhové, dvoubřité, gelové


Materiál

 • Hydrofóbní filtrační papír

Technické údaje

 • TECHNICKÁ DATA
 • DIMENZOVÁNÍ
 • KVALITA, DEFEKTOSKOPIE, SCAN TEST*
 • POUŽITÍ
 • LIKVIDACE

KS BESTFIL

Technická data pro třídu filtrace H13: průtok vzduchu při počáteční tlakové ztrátě 250 Pa

Rozměr filtru (š x v)

hloubka 78 mm

hloubka 150 mm

 292 mm

305 x 305 mm

300 m³/h

350 m³/h

400 m³/h

305 x 610 mm

550 m³/h

650 m³/h

830 m³/h

457 x 457 mm

700 m³/h

730 m³/h

900 m³/h

575 x 575 mm

1100 m³/h

1200 m³/h

1500 m³/h

610 x 610 mm

1250 m³/h

1350 m³/h

1700 m³/h

915 x 610 mm

1800 m³/h

2000 m³/h

2500 m³/h

1220 x 610 mm

2450 m³/h

2700 m³/h

3400 m³/h


Aby se vyhovělo požadavkům trhu, jsou filtrační média zkoušena na zkušební stanici. S tímto přístrojem je možno z širokého sortimentu na trhu nabízených filtračních médií vybrat optimální médium pro každý typ filtru a případ nasazení a zároveň určit jeho penetraci jako funkci velikosti částic nebo rychlosti proudění vzduchu médiem (diagram 1 a 2). Naše společnost je tím schopna dosažené mezní hodnoty pro speciální případ použití změřit a filtry příslušně dimenzovat. Diagram 1 ukazuje, že každé filtrační médium vykazuje zřetelné penetrační maximum. Příslušný průměr částice se označuje jako MPPS (Most Penetrating Patricle Size – nejvíce penetrující velikost částic). Poloha penetračního maxima je funkcí průměru částic a vláken, rychlosti proudění vzduchu médiem, tloušťky média a hustoty skladů. Integrální a lokální penetrační hodnoty veškerých filtrů KS Bestfil jsou definovány s ohledem na MPPS a tím odpovídají celým rozsahem požadavkům evropské normy EN 1822.
Všechny filtry jsou testovány praménkovou zkouškou olejovou mlhou na bezdefektnost, za příplatek Scantest včetně protokolu. (* SCAN TEST = počítačem řízená zkouška filtračního média pomocí laserového počítače částic).


Pro filtry H13 a H14

 • statistická kontrola filtračně-technických dat na hotových produktech a materiálech
 • vizuální kontrola hotového produktu před zabalením. Rozsah zkoušky 100%
 • zkouška na bezdefektnost, dle EN 1822-4, dodatek A, tzv. praménková zkouška olejovou mlhou
 • osvědčení z výrobního závodu o zkoušce dle EN 10204-2.2


Skentestem je vyřešeno zajišťování kvality a zkušební techniky pro filtry následujícím způsobem: počítačem řízená zkouška filtračního média a automatizovaná přejímací zkouška hotových filtrů na zkušební stanici s paralelně pracujícím laserovým počítačem částic (spodní hranice měření 0,1 µm) dokazuje vlastnosti filtru – stupeň odloučení, bezdefektnost a tlakovou ztrátu – při jmenovitém objemovém proudu vzduchu. Proto je zaručena kromě integrální také třída čistoty odpovídající maximální lokální penetrace (= penetrace v místě příp. defektu), přičemž obě vlastnosti se měří dle EN 1822 pro MPPS. Všechny měřené vlastnosti filtrů se dokumentují osvědčením z výrobního závodu o zkoušce dle EN 10204-2.2 a individuálními protokoly o měření. Zajišťování kvality na úrovni odvrací nejistoty a problémy při skentestu posuzování zařízení a je podstatným předpokladem pro úspěch projektu při vysokých nárocích na čistotu a na bezpečnost (např. ve farmaceutickém průmyslu a mikroelektronice).


Filtry KS Bestfil se nasazují v prostorách s nejvyššími nároky na čistotu vzduchu. Hlavní využití nacházejí při osazování v přívodních stropech a stěnách čistých prostor s výtlačným prouděním s nízkou turbulencí, stejně tak jako v čistých pracovních stolech a pracovních kabinách.

Spalováním v odpovídajících spalovnách

Stažení

informace o produktu

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Sdílet stránku

Doporučit tuto stránku

Doporučit tuto stránku zasláním odkazu emailem.

Pole označená (*) jsou povinná.

Sdílet stránku

Děkujeme za doporučení!

Vaše doporučení bylo odesláno a zakrátko by mělo být doručeno.


Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Kontakt

Jsme tu pro vás

Uveďte prosím své sdělení a druh dotazu
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112

Attachment (max. 10MB)

Pole označená (*) jsou povinná.

Kontakt

Děkujeme vám za zprávu!

Vaše zpráva je odeslána a zakrátko bude zpracována.
Naše oddělení pro servisní dotazy se s vámi co nejrychleji spojí Pro obecné informace o výrobcích nebo o službách můžete také zavolat:
Tel.: +420 318 541 111 | Fax: +420 318 541 112